PROPOSTES D'ESTIU DES D'ENSENYAMENT

Nosaltres des de l'escola ja us hem fet una proposta de deures d'estiu i activitats al bloc, però des del Departament d'Ensenyament proposen també algunes activitats. Són totalment voluntàries i a títol individual. Es tractaria de triar les activitats que us agrandin i adjuntar-les quan us presenteu al vostre tutor de l'institut.

0 comentaris:

Publicar un comentario